Stalreglement

Bak- & stalreglement

Bak- & stalreglement van Alexandra Western Training, hierna te noemen AWT.
Het paard en de ruiter zijn bij AWT op eigen risico.

Het dragen van een goed passende CE/EN 1384 gecertificeerde veiligheidshelm met gesloten kinband en boots/outdoorschoenen is verplicht.

Roken is toegestaan op het buitenterras, peuken deponeren in de daarvoor bestemde vuurdovers.

Roken op het paard is niet toegestaan.

Het paard mag nooit vast worden gezet aan het hoofdstel in verband met de veiligheid van het (edele) dier.

Het paard dient na het rijden goed verzorgd te worden, denk eerst aan het dier en daarna pas aan uzelf.

Wasplaats na gebruik schoon achter laten.

Bij gebruik van de buitenbak/roundpen moet de mest door de gebruiker worden opgeruimd en in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd.

Poorten en bedrading moeten gesloten blijven.

Bij binnenkomst of verlaten van de buitenbak/roundpen stijgt men af.

Kondig duidelijk hoorbaar aan dat je de buitenbak/roundpen gaat binnenkomen of verlaten en zorg ervoor dat je andere ruiters niet hindert.

Op- en afstijgen gebeurt gestructureerd.

Elkaar niet snijden en elkaar de ruimte geven. Bij het passeren moet je elkaar de rechterhand kunnen geven.

Tijdens de les heeft de lesruiter voorrang, in alle andere gevallen heeft degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt voorrang.

Bij het verlaten van de buitenbak/roundpen moeten de hoeven worden uitgekrabd.

Na het rijden en verzorgen van je paard deze minimaal 45 minuten op de paddock plaatsen.

GSM graag uit, deze stoort de les.

Lessen dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd, indien dit niet het geval is zal € 30,- per les in rekening worden gebracht. Tijd, paddock en/of rijbak waren tenslotte voor U gereserveerd. 

Lesgelden worden voldaan aan AWT na elke les.

Laat uw eigen bezittingen niet rondslingeren. AWT is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van uw eigendommen en is hiervoor niet aansprakelijk.

Indien in bovenstaande regels geen gegevens staan vermeld dan stemt huurder bij calamiteiten automatisch in met de door AWT geraadpleegde of ingeschakelde dierenarts of hoefsmid.

Maandelijkse stallingkosten dienen op de 1e van elke nieuwe maand betaald te zijn aan AWT. 

Opzeggen van de stalhuur moet 1 volle kalendermaand van tevoren aangegeven worden bij AWT.

AWT hanteert openingstijden van 09.00 tot 22.00 uur (uitgezonderd calamiteiten en of in overleg).

Honden zijn, mits aangelijnd, toegestaan op het terrein.

Paarden staan op aubiose, de stal wordt elke dag uitgemest en, indien nodig, bij gestrooid.

Uit de weide word dagelijks de mest verwijderd.

Voor pensionpaarden die gebruik maken van de weide is het verplicht een halster te dragen.

Naar gelang het seizoen krijgen de paarden krachtvoer en hooi bijgevoerd.

Elke stal, paddock en weide heeft een eigen drinkwatervoorziening.

Het is verplicht om aan het ontwormingschema deel te nemen via mestonderzoek.

De eigenaar van het paard is verantwoordelijk voor de verzekering van paard en rijuitrusting. 

Paarden dienen verplicht geënt te zijn en het paspoort moet bij AWT aanwezig zijn.

Maak gebruik van en kijk op het mededelingenbord om misverstanden in de te plannen en/of reeds geplande activiteiten te voorkomen.

Tijdens perioden van afwezigheid zal een door AWT aangewezen persoon haar taken, zoals omschreven in het stalreglement, waarnemen.

Tot slot: Wie kiest voor de ruitersport, accepteert ook de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan. Een ruiter kan vallen en paarden kunnen slaan, bokken, losbreken enz. Voor de eventuele gevolgen hiervoor accepteert AWT geen enkele aansprakelijkheid.