Reining

Reining is een van de meest populaire westerndisciplines welke wereldwijd op grote schaal wordt beoefend. Reining betekent eigenlijk het beteugelen van een paard, in die zin dat met beteugelen de totale beheersing over de bewegingen van het paard wordt bedoeld. Bij Reining rijdt elke ingeschreven combinatie individueel de proef. Alle ruiters in een bepaalde klasse moeten dezelfde proef rijden. Er bestaat een keuze tussen 10 verschillende proeven, maar alle proeven bevatten dezelfde manoeuvres, variërend van 7 tot 8 manoeuvres per proef. Het merendeel van de proef wordt in galop gereden, waarbij de vloeiende tempowisselingen, het minimale contact met de paardenmond, de subtiele hulpen aan een losse teugel, de snelheid en de precisie waarmee de manoeuvres moeten worden uitgevoerd het vakmanschap van de ruiter en het atletisch vermogen van het paard behoorlijk op de proef stellen.

Westernrijden en paardrijles

Een reiningproef is opgebouwd uit een serie manoeuvres die vloeiend in elkaar overlopen: in galop gereden grote, snelle cirkels afgewisseld met kleine langzame cirkels, zowel links- als rechtsom; het in galop rijden van een figuur 8 waarbij de nadruk ligt op de changementen die op een exact aangegeven plaats in de arena moet worden uitgevoerd; spins zowel links als rechtsom: dit zijn snelle wendingen van 360 graden om de achterhand, waarbij het binnen-achterbeen van het paard op dezelfde plaatst blijft staan en het met de voorbenen overstapt; rollbacks, waarbij het paard vanuit de snelle galop abrupt tot stilstand wordt gebracht, in een wending van 180 graden over de hakken rolt en in hetzelfde spoor de galop weer oppakt; slidingstop, waarbij het paard vanuit een snelle galop tot stilstand wordt gebracht, waarbij het de achterhand onder het lichaam brengt en met de voorbenen doorloopt; en een backup: het achterwaarts gaan.

Professionele trainingen

Elke combinatie begint met een score 70. Elke manoeuvre wordt beoordeeld op een schaal van -1,5 tot +1,5 punten en gemaakte fouten leveren strafpunten op, variërend van 1/2 tot 5 strafpunten, te bepalen aan de hand van ernst van de fout. Het totaal van de manoeuvrescores onder aftrek van de eventueel behaalde strafpunten, bepaalt de eindscore. Reining wordt uitgeschreven in de divisies Open, Amateur en Jeugd. waarbij in de Open divisie een onderverdeling kan worden gemaakt naar junior- (paarden van 5 jaar en jonger) en senior paarden (paarden van 6 jaar en ouder). Paarden van 5 jaar of jonger mogen op twee handen of op één hand worden gereden. Paarden van 6 jaar en ouder móeten op één hand worden gereden. Er mag niet van teugelhand worden veranderd.

 

Lijk je het leuk om Reining training te volgen?