Disciplines

Ik heb professionele ervaring in alle onderstaande disciplines

Showmanship

In Showmanship at Halter wordt het paard met een showhalster aan de hand voorgebracht, maar in deze discipline speelt het exterieur van het paard geen rol; het gaat om de vaardigheid van de deelnemer om het paard aan de hand te leiden.

Showmanship

Reining

Reining is een van de meest populaire westerndisciplines welke wereldwijd op grote schaal wordt beoefend. Reining betekent eigenlijk het beteugelen van een paard, in die zin dat met beteugelen de totale beheersing over de bewegingen van het paard wordt bedoeld.

Reining

Barrel Racing

Barrel Racing is een snelheidsonderdeel. In de vorm van een driehoek worden drie tonnen in de arena opgesteld waar de combinatie in een bepaald patroon en met snelheid omheen moet rijden. Vanaf de laatste ton moet een eindsprint naar de finishlijn worden gemaakt.

Barrel Racing

Pleasure

Western Pleasure is een groepsonderdeel waarbij op de hoefslag wordt gereden. De ruiters betreden één voor één de wedstrijdarena.

Western Pleasure

Horsemanship

"That's why he went over so easily," remarked the Lion. "It astonished me to see him whirl around so. Is the other one stuffed also?"

Horsemanship

Natural Horsemanship

Een belangrijk onderdeel binnen de paardensport is ‘natural horsemanship’. Op een zeer gevoelsmatige en positieve wijze wordt u geleerd met het paard om te gaan.

Natural Horsemanship

Trail

De onbegaanbare paden waarover de cowboys in de grillige natuurgebieden ooit hun weg moesten vinden, vertalen zich in het onderdeel Trail.